Creades investerar i Instabox

Creades AB (publ) (“Creades”) investerar SEK 75 mn i Instabox AB (”Instabox”). Efter investeringen äger Creades 6,9 procent av bolagets utestående aktier och blir därmed en av de största externa ägarna efter Instabox grundare.

Creades investering är en del i en större nyligen avslutad investeringsrunda om totalt SEK 400 mn fördelat på en nyemission om SEK 50 mn, försäljning av befintliga aktier till ett värde av SEK 100 miljoner samt en lånefacilitet på SEK 250 mn från lånefonden Cordet.

Instabox är en ledande aktör inom den snabbt växande marknaden för e-handelslogistik med såväl automatiserade utlämningsställen som en egen verksamhet inom transport och lagerhantering. Bolaget växer mycket snabbt. Under 2019 fördubblades antalet utlämningsställen och omsättningen ökade kraftigt. Expansionen sker primärt i Sverige men bolaget har även tidig närvaro i andra europeiska länder.

Creades VD John Hedberg säger i en kommentar till investeringen: ”Logistikbranschen befinner sig i en snabbt pågående digitalisering och vi ser stor potential för Instabox som är en tydlig ledare inom området. På några få år har bolaget lyckats skapa ett vasst och skalbart erbjudande som ligger i framkant för både e-handlarna och deras kunder. Vi tror att bolaget har alla förutsättningar att fortsätta växa och ta marknadsandelar både i Sverige och så småningom på nya marknader.”
 

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00 eller 0706 292337

Stockholm den 8 april 2020
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 8 april 2020, klockan 09:15 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF