Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

På årsstämman i Creades den 17 april 2023 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson, Henrik Henriksson, Maria Rankka och Lars Stugemo. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Creades ledande befattningshavare utgörs av Bolagets verkställande direktör, John Hedberg och Bolagets finansdirektör (CFO), Christina Hilmersson.

 

Styrelsens sammanställning från och med den 17 april 2023 är enligt nedan.

STYRELSE

Sven Hagströmer

Född 1943. Styrelseordförande sedan 2011.

Övriga uppdrag: styrelseordförande i Avanza Bank Holding, Avanza Bank och Biovestor. 

Innehav: (inklusive familj, bolag och stiftelse) 39 974 280 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Varav Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 485 990 A-aktier.

 

Henrik Henriksson

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2021. Bachelor of Science in Business Administration Lund University, Sweden, Studies at Stern School of Business New York University, USA, Studies in Business at Edinburgh University, UK

Övriga uppdrag: VD, H2 Green Steel. Styrelseledamot i Electrolux, H2 Green Steel och SAAB

Innehav: 10 000 aktier i Creades.

 

Cecilia Hermansson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016. Ekonomie Doktor, KTH. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Forskar inom fastighetsekonomi och finans på KTH, senior ekonom, Swedbank. Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Medlem i IVA.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cecilia Hermansson Konsult, Brf Kettingen 2, Entreprenörskapsforum, Folksam Liv, HUI, G Förvaltning och Infostat. Forskare, KTH. Ordförande i Klimatpolitiska rådet, ledamot i Handelns ekonomiska råd.

Innehav: 3 300 aktier i Creades.

 

Hans Karlsson

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2012. Civilingenjör.

Styrelseledamot i Les Trois Rocs SA. Grundare och tidigare styrelseordförande i HiQ International och Neonet.

Innehav: Inget.

 

Maria Rankka

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2022. Uppsala universitet, Instiut Catholique de Paris och Stanford University. Medgrundare till diagnostikföretaget ABC Labs.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Cellolabs och Ethos International. Styrelseledamot i Arlandastad Group, Genova Property, Sveab, SilverLife.

Innehav: 4 500 aktier i Creades.

 

Lars Stugemo

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2022. Master of Science, Computer Science. Royal Institute of Technology Stockholm, 1986. Medgrundare till IT-konsultbolaget HiQ.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kambi Ltd. Styrelseledamot i Camfil, Lime Technologies, Lumera samt Try A/S. Invald ledamot i Swedish Royal Academy of Engineering Sciences.

Innehav: 2 060 aktier i Creades genom bolag.

 

Jane Walerud

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2014. Hedersdoktor, KTH. Medlem och guldmedaljör IVA. BA, Stanford University, 1983. Kungens medalj i blått band 12:e storleken.

Övriga uppdrag: Verkställande ordförande i Graphma tech, medgrundare och verkställande ordförande Pæbbl, och partner i Walerud Ventures.

Innehav: 10 000 aktier i Creades via närstående.

 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

 

John Hedberg, VD
Född 1972. Anställd sedan 2016. Civ.ek. M.Sc. Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: Partner NC Advisory, VD Relacom, Affärsutvecklings­ och inköpschef Bonnier Dagstidningar, Managementkonsult McKinsey & Co.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i StickerApp. Styrelseledamot Avanza Bank, Försäk­ringsbolaget Avanza Pension, Instabee och Mentimeter.

Innehav: Äger 145 000 aktier i Creades, varav 135 000 via Kapitalförsäkring / Pensionslösning.

 

Christina Hilmersson, CFO

Född 1961. Anställd sedan 2012. Civ.ek. Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor vid Ernst&Young i Stockholm och ekonomichef för Thermsol AB.

Innehav: Äger 22 600 aktier i Creades varav 20 500 via Kapitalförsäkring / Pensionslösning

 

REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2023 till bolagets revisor för perioden intill nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Peter Nilsson.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm