Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

 

På årsstämman i Creades den 14 april 2021 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson, Hans Toll och Hélène Barnekow. Henrik Henriksson invaldes till ny styrelseledamot. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Creades ledande befattningshavare utgörs av Bolagets verkställande direktör, John Hedberg och Bolagets finansdirektör (CFO), Christina Hilmersson.

Den 19 november 2021 lämnade Hélène Barnekow Creades styrelse med omedlebar verkan på grund av risken för intressekonflikt mellan hennes uppdrag som styrelseledamot i Creades och ett kommande uppdrag.

Creades valberedning har nu påbörjat arbetet med att hitta en ny styrelseledamot att ersätta Hélène Barnekows kompetens i styrelsearbetet.

Styrelsens sammanställning från och med den 19 november 2021 är enligt nedan.

STYRELSE

Sven Hagströmer

Född 1943. Styrelseordförande sedan 2011.

Övriga uppdrag: styrelseordförande i Avanza Bank Holding, Avanza Bank och Biovestor. 

Innehav: (inklusive familj, bolag och stiftelse) 39 974 280 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 485 990 A-aktier.

 

Henrik Henriksson

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2021. Bachelor of Science in Business Administration Lund University, Sweden, Studies at Stern School of Business New York University, USA, Studies in Business at Edinburgh University, UK

Övriga uppdrag: VD, H2 Green Steel, från och med 1 maj 2021. VD Scania till och med 30 april 2021. Styrelseledamot i Teknikföretagen och Svenskt näringsliv, Hexagon AB och Electrolux AB.

Innehav: inget.

 

Cecilia Hermansson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016. Ekonomie Doktor, KTH. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Forskar inom fastighetsekonomi och finans på KTH, senior ekonom, Swedbank. Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Medlem och vise preses i IVA.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Folksam Liv, HUI Research, Cecilia Hermansson Konsult AB och WaterAid Sweden.

Innehav: Inget.

 

Hans Karlsson

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2012. Civilingenjör.

Styrelseledamot i Les Trois Rocs SA. Grundare och tidigare styrelseordförande i HiQ International och Neonet.

Innehav: Inget.

 

Hans Toll

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2016. Civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank Holding, Avanza Fonder, Bright Sunday och WeMind.

Innehav: 15 141 aktier i Creades via Kapitalförsäkring / Pensionslösning.

 

Jane Walerud

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2014. Hedersdoktor, KTH. Medlem och guldmedaljör IVA. BA, Stanford University, 1983. Kungens medalj i blått band 12:e storleken.

Övriga uppdrag: Partner i Walerud Ventures, Serieentreprenör i bland annat Klarna, Lensway, Tobii och Bluetail. Styrelseordförande i Graphmatech AB. Styrelseledamot i WeMeMove AB (Racefox).

Innehav: 10 000 aktier i Creades via närstående.

 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

 

John Hedberg, VD
Född 1972. Anställd sedan 2016. Civ.ek. M.Sc. Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseordförande i StickerApp och Instabox. Styrelseledamot i Avanza Pension, Avanza Fonder och Pricerunner. Tidigare styrelseledamot i Lindab, Acne Studios, Note och Stabelo.


Tidigare befattningar: Partner NC Advisory, VD Relacom AB, Affärsutvecklings- och inköpschef Bonnier Dagstidningar, Managementkonsult McKinsey & Co.

Innehav: Äger 145 000 aktier i Creades, varav 135 000 via Kapitalförsäkring / Pensionslösning.

 

Christina Hilmersson, CFO

Född 1961. Anställd sedan 2012. Civ.ek. Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor vid Ernst&Young i Stockholm och ekonomichef för Thermsol AB.

Innehav: 10 500 aktier i Creades via Kapitalförsäkring / Pensionslösning.

 

REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2021 till bolagets revisor för perioden intill nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Peter Nilsson.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm