Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

På årsstämman i Creades den 10 april 2024 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Cecilia Hermansson, Maria Rankka och Lars Stugemo. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag godkändes nyval av Peter Nilsson, Anna Settman och Hans Toll. Creades ledande befattningshavare utgörs av Bolagets verkställande direktör, John Hedberg och Bolagets finansdirektör (CFO), Christina Hilmersson.

 

Styrelsens sammanställning från och med den 10 april 2024 är enligt nedan.

STYRELSE

Sven Hagströmer

Född 1943. Styrelseordförande sedan 2011.

Övriga uppdrag: styrelseordförande i Avanza Bank Holding, Avanza Bank och Biovestor. 

Innehav: (inklusive familj, bolag och stiftelse) 39 974 280 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Varav Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 485 990 A-aktier.

 

Cecilia Hermansson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016. Ekonomie Doktor, KTH. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Forskar inom fastighetsekonomi och finans på KTH, senior ekonom, Swedbank. Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Medlem i IVA.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cecilia Hermansson Konsult, Brf Kettingen 2, Entreprenörskapsforum, Folksam Liv, HUI, G Förvaltning och Infostat. Forskare, KTH. Ordförande i Klimatpolitiska rådet, ledamot i Handelns ekonomiska råd.

Innehav: 3 300 aktier i Creades.

 

Peter Nilsson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2024. Handelshögskolan i Stockholm. Senior Industrial Advisor inom Private Equity-sfären sedan 2003. Tidigare befattningar inkluderar VD och styrelseordförande för Duni och Sanitec samt flertalet chefsbefattningar inom Swedish Match-koncernen.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilfisk, Lindab International och Poleved Industrial Performance samt Vice ordförande i Creaspac och styrelseledamot i Cavotec SA.

Innehav:15 000 aktier i Creades genom bolag.

 

 

Maria Rankka

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2022. Uppsala universitet, Instiut Catholique de Paris och Stanford University. Medgrundare till diagnostikföretaget ABC Labs.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Cellolabs och Ethos International. Styrelseledamot i Arlandastad Group, Genova Property, Sveab, SilverLife.

Innehav: 4 500 aktier i Creades.

 

Anna Settman

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2024. Berghs School of Communication samt Handelshögskolan i Stockholm. Har varit VD för Aftonbladet och kommer senast från Liber där hon fram till 2024 var VD.

Tidigare uppdrag: Nordnet, Telia Company och Anticimex

Innehav: Äger inga aktier i Creades. 

 

Lars Stugemo

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2022. Master of Science, Computer Science. Royal Institute of Technology Stockholm, 1986. Medgrundare till IT-konsultbolaget HiQ.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AI Sweden, Camfil, Lime Technologies, Lumera samt Try A/S. Invald ledamot i Swedish Royal Academy of Engineering Sciences.

Innehav: 5 060 aktier i Creades genom bolag.

 

Hans Toll

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2024. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare befattningar inkluderar vice VD och chef för Bank & Placeringar på Avanza Bank, Portföljförvaltare på RAM Rational Asset Management och aktieanalytiker på Investor. Medgrundare till solenergiinfrastrukturföretaget Bright Sunday.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bright Sunday AB. Styrelseledamot i Avanza Bank AB, Avanza Bank Holding AB (publ), Avanza Fonder AB och WeMind AB.

Innehav: 16 720 aktier i Creades (genom Pensionslösning)

 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

 

John Hedberg, VD
Född 1972. Anställd sedan 2016. Civ.ek. M.Sc. Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: Partner NC Advisory, VD Relacom, Affärsutvecklings­ och inköpschef Bonnier Dagstidningar, Managementkonsult McKinsey & Co.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank, Avanza Bank Holding, Försäkringsbolaget Avanza Pension, Instabee och StickerApp.

Innehav: Äger 145 000 aktier i Creades, varav 135 000 via Kapitalförsäkring / Pensionslösning.

 

Christina Hilmersson, CFO

Född 1961. Anställd sedan 2012. Civ.ek. Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor vid Ernst&Young i Stockholm och ekonomichef för Thermsol AB.

Innehav: Äger 22 600 aktier i Creades varav 20 500 via Kapitalförsäkring / Pensionslösning

 

REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2024 till bolagets revisor för perioden intill nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Peter Nilsson.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm