Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

På årsstämman i Creades den 7 april 2022 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson, Hans Toll och Henrik Henriksson. Maria Rankka och Lars Sturgemo invaldes till nya styrelseledamöter. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Creades ledande befattningshavare utgörs av Bolagets verkställande direktör, John Hedberg och Bolagets finansdirektör (CFO), Christina Hilmersson.

 

Styrelsens sammanställning från och med den 7 april 2022 är enligt nedan.

STYRELSE

Sven Hagströmer

Född 1943. Styrelseordförande sedan 2011.

Övriga uppdrag: styrelseordförande i Avanza Bank Holding, Avanza Bank och Biovestor. 

Innehav: (inklusive familj, bolag och stiftelse) 39 974 280 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 485 990 A-aktier.

 

Henrik Henriksson

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2021. Bachelor of Science in Business Administration Lund University, Sweden, Studies at Stern School of Business New York University, USA, Studies in Business at Edinburgh University, UK

Övriga uppdrag: VD, H2 Green Steel, från och med 1 maj 2021. VD Scania till och med 30 april 2021. Styrelseledamot i Teknikföretagen och Svenskt näringsliv, Hexagon AB och Electrolux AB.

Innehav: 10 000 aktier i Creades.

 

Cecilia Hermansson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016. Ekonomie Doktor, KTH. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Forskar inom fastighetsekonomi och finans på KTH, senior ekonom, Swedbank. Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Medlem och vise preses i IVA.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Folksam Liv, HUI Research, Cecilia Hermansson Konsult AB och WaterAid Sweden.

Innehav: Inget.

 

Hans Karlsson

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2012. Civilingenjör.

Styrelseledamot i Les Trois Rocs SA. Grundare och tidigare styrelseordförande i HiQ International och Neonet.

Innehav: Inget.

 

Maria Rankka

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2022. Uppsala universitet, Instiut Catholique de Paris och Stanford University.

Övriga uppdrag: medgrundare till diagnostikföretaget ABC Labs. Styrelseordförande i Cellolabs och Ethos International. Styrelseledamot i Arlandastad Group, Genova Property, Sveab, SilverLife, Cirkus Cirkör, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Trilateral Commission.

Innehav: 4 500 aktier i Creades.

 

Lars Stugemo

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2022. Master of Science, Computer Science. Royal Institute of Technology Stockholm, 1986. Medgrundare till IT-konsultbolaget HiQ.

Övriga uppdrag: Ordförande i Kambi Ltd, Styrelseledamot i Lime Technologies, Camfil AB och Lumera. Styrelseledamot och vice ordförande i Svenska Bilsportförbundets Förbundsstyrelse. Invald ledamot i Swedish Royal Academy of Engineering Sciences.

Innehav: 2060 aktier i Creades genom bolag.

 

Hans Toll

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2016. Civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank Holding, Avanza Fonder, Bright Sunday och WeMind.

Innehav: 15 141 aktier i Creades via Kapitalförsäkring / Pensionslösning.

 

Jane Walerud

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2014. Hedersdoktor, KTH. Medlem och guldmedaljör IVA. BA, Stanford University, 1983. Kungens medalj i blått band 12:e storleken.

Övriga uppdrag: Partner i Walerud Ventures, Serieentreprenör i bland annat Klarna, Lensway, Tobii och Bluetail. Styrelseordförande i Graphmatech AB. Styrelseledamot i WeMeMove AB (Racefox).

Innehav: 10 000 aktier i Creades via närstående.

 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

 

John Hedberg, VD
Född 1972. Anställd sedan 2016. Civ.ek. M.Sc. Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseordförande i StickerApp och Instabox. Styrelseledamot i Avanza Pension, Amcap Group och Mentimeter. Tidigare styrelseledamot i Lindab, Acne Studios, Note, Stabelo, Avanza Fonder och Pricerunner.


Tidigare befattningar: Partner NC Advisory, VD Relacom AB, Affärsutvecklings- och inköpschef Bonnier Dagstidningar, Managementkonsult McKinsey & Co.

Innehav: Äger 145 000 aktier i Creades, varav 135 000 via Kapitalförsäkring / Pensionslösning.

 

Christina Hilmersson, CFO

Född 1961. Anställd sedan 2012. Civ.ek. Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor vid Ernst&Young i Stockholm och ekonomichef för Thermsol AB.

Innehav: Äger 13 600 aktier i Creades varav 11 500 via Kapitalförsäkring / Pensionslösning.

 

REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2022 till bolagets revisor för perioden intill nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Peter Nilsson.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm