2019

 • Substansvärde per 2019-11-30

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 30 november, uppgår till 24 %. Six Return Index ökade 30 % under samma period

 • Creades blir majoritetsägare i PRNT Printing Solutions

  Creades har träffat avtal om att förvärva 51 procent av PRNT Printing Solutions AB (”PRNT”), ett framgångsrikt och entreprenörslett e-handelsbolag inom digitalt tryck

 • Substansvärde per 2019-10-31

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 oktober, uppgår till 18 %. Six Return Index ökade 28 % under samma period

 • Valberedning inför årsstämman 2020

  Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2019:

 • Avyttring av samtliga aktier i Lindab

  Creades AB (”Creades”) har avyttrat 3 679 322 aktier i Lindab International AB (”Lindab”) i en mäklad transaktion till ett pris om SEK 99 kronor. Innehavet har ägts via Creades kapitalförsäkring

 • Substansvärde per 2019-08-31

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 augusti, uppgår till 15 %. Six Return Index ökade 20 % under samma period

 • Substansvärde per 2019-07-31

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 juli, uppgår till 20 %. Six Return Index ökade 21 % under samma period.

 • Substansvärde per 2019-05-31

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 maj, uppgår till 9 %. Six Return Index ökade 13 % under samma period.