Årsredovisningen 2018 offentliggjord

Creades årsredovisning 2018 finns nu att läsa på (http://www.creades.se) Creades hemsida

Creades årsredovisning finns att läsa på följande länk:

http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras under vecka 12 till de som anmält sig för fysiskt utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.

Årsstämman äger rum onsdagen den 10 april, klockan 16.00 i Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Stämmohandlingar finns på www.creades.se.

För ytterligare information, kontakta: John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 12 mars 2019
Creades AB (publ)

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2019, klockan 13:00.

Ladda ner denna nyhet som PDF