Syntetiskt återköpt 2,40 procent av kapitalet

Creades har den 11 september syntetiskt återköpt 630 000 aktier till kursen 112 kr motsvarande en rabatt till substansvärdet på ca 15 procent.

I enlighet med mandat från årsstämman den 20 februari har Creades AB (publ) (”Creades”) den 11 september syntetiskt återköpt 630 000 aktier till kursen 112 kr motsvarande en rabatt till substansvärdet på ca 15 procent[1]. Totalt har Creades syntetiskt återköpt 2 620 684 aktier, vilket motsvarar 9,98 procent av kapitalet. Det totala antalet registrerade aktier i Creades uppgår till 26 258 737 stycken.

Stockholm den 11 september 2012

Stefan Charette
Verkställande direktör, Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 - 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 11 september 2012 klockan 12:30.


[1] Beräknat utifrån senaste publicerade substansvärdet justerat för gårdagens (2012-09-10) slutkurser på majoriteten av de noterade aktierna.

Ladda ner denna nyhet som PDF