Likvid för avyttrade aktier i Klarna erhållen

Anralk Holding AB (”Anralk”), som ägs till 59% av Creades AB (publ) (”Creades”), har erhållit likvid om 207 Mkr för de aktier i Klarna Holding AB (”Klarna”) som avyttrades till General Atlantic per 8 december 2011.

Försäljning var villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Anralks kvarvarande ägande i Klarna motsvarar 8 procent efter full utspädning, värderat till 407 Mkr. 

Stockholm den 24 april 2012

Stefan Charette

Verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 – 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 24 april 2012 klockan 13:10.

Ladda ner denna nyhet som PDF