Substansvärde per 2019-10-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 oktober, uppgår till 18 %. Six Return Index ökade 28 % under samma period

Creades substansvärde per den 31 oktober 2019 uppgick till 336 kr per aktie. Den 30 september 2019 uppgick substansvärdet till 333 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2019 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 5 november 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

 

Informationen lämnades för publicering den 5 november 2019, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF