Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2021:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), AMF Pension & Fonder, Spiltan Fonder AB, och Handelsbanken Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB)
  • Peter Guve som representerar AMF Pension & Fonder
  • Erik Brändström som representerar Spiltan Fonder AB
  • Helene Fasth Gillstedt som representerar Handelsbanken Fonder

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller har frågor kan göra detta via e-post till:
valberedningen@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm