Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2022:

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2022:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Handelsbanken Fonder, Spiltan Fonder AB och AMF Pension & Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB)
  • Helene Fasth Gillstedt som representerar Handelsbanken Fonder
  • Erik Brändström som representerar Spiltan Fonder AB
  • Patricia Hedelius som representerar AMF Pension & Fonder

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, utsågs 2022 till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller har frågor kan göra detta via e-post till: info@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Sven Hagströmer
Styrelsens ordförande

Valberedningens förslag 2023