Substansvärde per 2014-02-28

Substansvärdet per aktie ökade med 14 procent mot Six Return Index 4 procent

Per 28 februari 2014 uppgick Creades substansvärde till 203 kr per aktie(1). Substansvärdet per 31 december 2013 uppgick till 177 kr och per den 31 januari 2014 till 189 kr. Substansvärdets fördelning per 28 februari finns i tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 mars 2014

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 mars 2014 klockan 08:30

(1)Justerat för syntetiskt återköpta aktier

Ladda ner denna nyhet som PDF