Stefan Charette slutar som VD på Creades

Creades VD Stefan Charette har informerat Creades styrelse att han avser lämna sitt uppdrag. Han kommer att kvarstå i sin nuvarande roll tills en efterträdare är utsedd, dock längst till 31 december 2014.

Processen för att hitta en ny VD för Creades inleds omgående och den leds av Creades styrelseordförande och största ägare Sven Hagströmer.

Stefan Charette har varit VD för Creades sedan utskiftningen från Investment AB Öresund 2012, och var dessförinnan VD för Öresund.

"Stefan har på ett mycket förtjänstfullt sätt varit central i skapandet av Creades och i den goda värdeutveckling som bolaget visat. På mina egna och styrelsens vägnar vill jag uttrycka en stor tacksamhet för vad Stefan har bidragit med under sina år hos Creades. Bolaget består idag av en portfölj konkurrenskraftiga företag.” säger Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creades.

"Creades har en portfölj av attraktiva företag och en stark finansiell ställning. Detta ger att det är en för bolaget lämplig tidpunkt för mig att välja att gå vidare. Jag har länge velat driva min egen investeringsfirma och tiden på Creades har givit mig möjligheten att förverkliga detta. Det har varit en rolig och spännande tid att vara VD för Creades.", säger Stefan Charette.

Stefan Charette kommer att fortsätta i rollen som VD tills en ersättare har utsetts, dock längst till 31 december 2014. Stefan kommer fortsatt att vara aktiv i de portföljbolagsstyrelser där han idag är medlem.

För ytterligare information, kontakta:

Sven Hagströmer, styrelseordförande, telefon 070 72 88 192

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 5 maj 2014

Creades AB (publ)


Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 maj 2014, kl 08.35.


Ladda ner denna nyhet som PDF