Creades noteras på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad

Creades har sedan listningen på NASDAQ OMX First North 2012 haft för avsikt att i stället låta notera Creades A-aktier på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Sedan uppdelningen av Creades i två separata bolag, Creades AB och Sedarec AB, slutförts under våren 2013 och Creades portföljbolag även fortsatt att utvecklas positivt, har styrelsen gjort bedömningen att det nu är lämpligt att genomföra flytten till NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad.

NASDAQ OMX Stockholm har godkänt Creades ansökan om att handeln i bolagets A-aktier på First North ska upphöra och att A-aktierna i stället ska upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. De röstsvaga B-aktierna i Creades är inte noterade.

Sista dag för handel på First North beräknas vara torsdagen den 5 december 2013, och första dag för handel på huvudmarknaden beräknas vara fredagen den 6 december 2013. Creades-aktien kommer att handlas i segmentet Mid Cap. Kortnamnet kommer oförändrat att vara CRED A och ISIN-koden oförändrad SE0004390516.

Creades har i samband med upptagandet till handel på NASDAQ OMX Stockholm upprättat ett prospekt. Prospektet beräknas hållas tillgängligt på Creades webbplats, www.creades.se, från och med torsdagen den 5 december 2013.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Sven Hagströmer, ordförande, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 29 november 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Ladda ner denna nyhet som PDF