Findity

Programvaruföretag inom Expense Management

Findity är ett SaaS-bolag inom utläggs- och kvittohantering för företag, också känt som expense management. Bolaget grundades 2011 av techentreprenörer från Ludvika och har idag en stark position på den nordiska hemmamarknaden. Med en årlig tillväxt på cirka 30 - 40 procent under de senaste åren, expanderar nu bolaget internationellt med fokus på Europa. 

Företaget arbetar för att förbättra processen för utlägg, kvitton och reseräkningar. Det är normalt en arbetsintensiv och tidskrävande process där Findity förenklar vardagen med en digital lösning. Andvändningsgra- den av digitala tjänster inom utläggshantering är idag låg och uppskattas uppgå till cirka 10–15 procent i Europa. Finditys produkter används idag av mer än 35 000 kunder. Genom bolagets white label-erbjudande förser Findity partners som American Express, BDO, Visma Spcs och Fortnox med egna lösningar för utläggshantering under respektive varumärke.

Besök Finditys hemsida

Creades innehav i Findity
Creades ägarandel 35 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 augusti 2023: 102 mkr (1 %)
Utveckling 2022, mkr Omsättning: 66, EBIT: -26

Marknadspotentialen för Findity beräknas till cirka 1,5 miljarder SEK ARR i Sverige, och till cirka 70 miljarder SEK ARR i övriga Europa. Med sin partnerstrategi och sitt white label-erbjudande är Findity verksamma inom ett branschsegment som uppskattas uppgå till cirka en tredjedel av den totala marknadspotentialen.

Viktiga händelser 2022

  • Försäljningen ökade med cirka 33 procent, drivet av fortsatt stark tillväxt inom partnersegmentet
  • Bolaget har ökat sina internationella ambitioner och har under 2022 noterat initiala kommersiella framsteg i Storbritannien och Tyskland, med ytterligare ambitioner framåt
  • Creades kom in som delägare i form av förvärv av befintliga aktier som slutfördes under sommaren