Findity

Programvaruföretag inom Expense Management

Findity är ett SaaS-bolag inom utläggs- och kvittohantering för företag, också känt som expense management. Bolaget grundades 2011 av techentreprenörer från Ludvika och har idag en stark position på den nordiska hemmamarknaden. Med en årlig tillväxt på cirka 30 - 40 procent under de senaste åren, expanderar nu bolaget internationellt med fokus på Europa. 

Företaget arbetar för att förbättra processen för utlägg, kvitton och reseräkningar. Det är normalt en arbetsintensiv och tidskrävande process där Findity förenklar vardagen med en digital lösning. Andvändningsgra- den av digitala tjänster inom utläggshantering är idag låg och uppskattas uppgå till cirka 10–15 procent i Europa. Finditys produkter används idag av mer än 35 000 kunder. Genom bolagets white label-erbjudande förser Findity partners som American Express, BDO, Visma Spcs och Fortnox med egna lösningar för utläggshantering under respektive varumärke.

Besök Finditys hemsida

Creades innehav i Findity
Creades ägarandel 35 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 30 juni 2024: 102 mkr (1 %)
Utveckling 2023, mkr Omsättning: 82, EBIT: -10

Marknadspotentialen för Findity är mycket stor och beräknas till flertalet miljarder SEK i årliga prenumerationsintäkter i Sverige tillsammans med övriga Europa där bolaget verkar. Med sin partnerstrategi och white label-erbjudande är Findity verksamma inom en unik nisch i ett snabbt växande branschsegment. Värdering av Findity har gjorts utifrån metoden senaste transaktionen.

Viktiga händelser 2023

  • Försäljningen ökade med cirka 25 procent, drivet av fortsatt stark tillväxt inom det prioriterade partnersegmentet.
  • Bolaget har tagit stora steg i att närma sig lönsamhet, och förväntas vara EBITDA-positiva under räkenskapsåret 2024.
  • Produktutvecklingsmässigt erbjuder nu Findity, per slutet av räkenskapsåret 2023, expense management via ett API.