Findity

Programvaruföretag inom Expense Management

Findity är ett SaaS-bolag inom expense management, d.v.s. utlägg och kvittohantering. Bolaget grundades 2011 i Stockholm och Ludvika av personer från tekniksektorn. Bolaget har en stark och lönsam position på den nordiska hemmamarknaden och står därtill inför en internationell expansion med fokus på större europeiska marknader.

Bolaget är aktivt inom digitalisering av en normalt arbetsam och tidsödande process (expense mangement) där adoptionen idag för någon form av digital applikation för utläggshantering är låg och uppgår till uppskattningsvis c. 10-15%. Finditys produkter för utlägg, representation, milersättning och traktamente används idag av mer än 30.000 kunder. Genom bolagets white label-erbjudande förser Findity partners som American Express, BDO, Visma SPCS och Fortnox med lösningar för utläggningshantering under respektive varumärke.

I Sverige beräknas den totala marknadspotentialen till c. 1.5 miljarder SEK, och i Europa till c. 70 miljarder SEK i årlig ARR. Findity med sin partner- och white label ansats är verksamma i en nisch av en nisch som uppskattas uppgår till c. 1/3 av marknadspotentialen.

Besök Finditys hemsida

Creades innehav i Findity
Creades ägarandel 35 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 oktober 2022: 102 mkr (1 %)