Delårsrapport Creades AB

1 januari – 30 september 2022

  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till -37 (+35) procent. OMXSGI avkastade under samma period -30 (+24) procent
  • För kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till -6 (+10) procent OMXSGI avkastade för kvartalet -4 (+1) procent
  • Resultat i kronor per aktie för hela perioden uppgick till -35,24 (21,30) och för kvartalet till -4,09 (7,50)
  • I september offentliggjordes avsikten om ett samgående mellan Creades portföljbolag Instabox och branschkollegan Budbee
  • Det tidigare offentliggjorda förvärvet i Stabelo slutfördes i september
  • Ytterligare aktier i Creaspac förvärvades under kvartalet med SEK 50 mn

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2022 finns i bifogad PDF.

Ladda ner denna nyhet som PDF