Creades slutför andra delen av investeringen i Stabelo

Då Finansinspektionen givit sitt godkännande av Creades som ägare i Stabelo Group AB så slutförs nu den andra delen av Creades investering i bolaget som ursprungligen annonserades 4 maj 2022. Detta innebär att Creades efter denna investering kommer att äga 12% i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:


John Hedberg, VD, telefon 070-629 23 37

Creades AB (publ)


Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm

Ladda ner denna nyhet som PDF