Substansvärde per 2012-07-31

Substansvärdet minskade med 1 procent till 125 kr per aktie.

Per 31 juli 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till ca 125 kr per aktie. Detta innebär en minskning med 1 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast rapporterade substansvärde per 30 juni 2012 uppgick till 128 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 31 juli 2012 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 3 augusti 2012

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.


Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 augusti 2012 klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF