Aktier och aktiekapital

Creades har aktier av två aktieslag, aktier av serie A med en röst och aktier av serie B med en tiondels röst

Creades A-aktie handlas under kortnamnet CRED A på NASDAQ Stockholms huvudmarknad från och med den 6 december 2013.

Creades aktier har emitterats enligt svensk lag. Creades kan ge ut aktier av två aktieslag, aktier av serie A med en röst och aktier av serie B med en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktierna av serie A är registrerade hos Euroclear i elektronisk form, med ISIN-kod SE0015661236. Aktier av serie B kommer inte att noteras eller handlas på någon marknadsplats.

Enligt Creades registrerade bolagsordning ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000. I bolagsordningen finns även ett omvandlingsförbehåll som innebär att ägare av aktier av serie A ska kunna omvandla aktierna till serie B.

 

A-aktien

Namn: Creades A
Symbol: CRED A
ISIN-kod: SE0004390516
Noterad sedan: 2013-12-06
Börs: Nasdaq Stockholm
Handelspost: 1
Valuta: SEK
Kvotvärde: ca 0,0044 kr
Antal aktier: Totat 135 762 391, varav A: 93 103 641
Aktiekapital:

594 762,82 kr

 

Tabell uppdaterad 2022-10-13