Aktier och aktiekapital

Creades kan ge ut aktier av två aktieslag, aktier av serie A med en röst och aktier av serie B med en tiondels röst

Creades har enligt tidigare lämnad information hållit extrastämma den 21 maj 2021 och beslutat om nyemission. Nyemissionen registrerades den 1:a juni 2021.

Emissionen medför en utspädning om cirka 8,18 procent av antalet aktier respektive cirka 11,41 procent av antalet röster i Bolaget. Antalet aktier i Bolaget ökar med 11 111 111, från 124 651 280 till 135 762 391, antalet röster i Bolaget ökar med 11 111 111, från 86 258 405 till 97 369 516 och Bolagets aktiekapital ökar med 48 676,777405 kronor, från 546 086,040333 kronor till 594 762,817738 kronor.

Creades kan ge ut aktier av två aktieslag, aktier av serie A med en röst och aktier av serie B med en tiondels röst

Creades A-aktie handlas under kortnamnet CRED A på NASDAQ Stockholms huvudmarknad från och med den 6 december 2013.

Creades aktier har emitterats enligt svensk lag. Creades kan ge ut aktier av två aktieslag, aktier av serie A med en röst och aktier av serie B med en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktierna av serie A är registrerade hos Euroclear i elektronisk form, med ISIN-kod SE0015661236. Aktier av serie B kommer inte att noteras eller handlas på någon marknadsplats. Enligt Creades registrerade bolagsordning ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000. I bolagsordningen finns även ett omvandlingsförbehåll som innebär att ägare av aktier av serie A ska kunna omvandla aktierna till serie B.

 

A-aktien

Namn: Creades A
Symbol: CRED A
ISIN-kod: SE0004390516
Noterad sedan: 2013-12-06
Börs: Nasdaq Stockholm
Handelspost: 1
Valuta: SEK
Kvotvärde: ca 0,044 kr
Antal aktier: Totat 135 762 391, varav A: 93 103 641
Aktiekapital:

546 086,04 kr

 

Tabell uppdaterad 2021-07-15