Creades substansvärde 1 januari – 31 juli 2023

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 juli 2023 uppgår till +6%. OMXSGI avkastade +11 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 juli uppgår till 68 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +7 %. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 juli 2023 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 15 augusti 2023

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070 – 629 23 37.
Informationen lämnades för publicering den 15 augusti 2023, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF