Creades har syntetiskt återköpt 7,34 procent av kapitalet i Creades

 

I enlighet med mandat från årsstämman den 20 februari har Creades AB (publ) (”Creades”) syntetiskt återköpt totalt 1 928 194 aktier i Creades, vilket motsvarar 7,34 procent av kapitalet och 8,14 procent av rösterna i bolaget. Det totala antalet registrerade aktier i Creades uppgår till 26 258 737.

Stockholm den 3 april 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 april 2012 klockan 17:10.

Ladda ner denna nyhet som PDF