Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Substansvärdet har ökat med 12 procent sedan årsskiftet

  • Substansvärdet har ökat med 12 procent. Six Return Index steg 16 procent
  • Per Frankling tillträdde som VD den 1 januari
  • Den 1 april förvärvade Creades 70 procent av Inet

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2015 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 14 april 2015

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 14 april 2015, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF