Förvärv av aktier i NOTE

Creades har köpt ytterligare 3 167 088 aktier i NOTE AB. Säljare var Bank Carnegie Luxembourg S.A. för Museion Förvaltning ABs räkning och Garden Growth Capital LLC (Bruce Grant). Total köpeskilling uppgick till 45 922 776 kr motsvarande 14,50 kr per aktie. Creades totala investering i NOTE är därefter 7 780 915 aktier motsvarande 26,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00
Stockholm den 14 december 2016
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 14 december 2016 kl 08.45.

Ladda ner denna nyhet som PDF