Substansvärde per 2016-07-31

Substansvärdet per aktie har ökat med 1 %, Six Return Index har ökat 2 % sedan årsskiftet

Per 31 juli 2016 uppgick Creades substansvärde till 235 kr per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 juli 2016 framgår av tabellen i bifogade PDF.


Stockholm den 11 augusti 2016

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 11 augusti 2016 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF