Substansvärde per 2019-05-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 maj, uppgår till 9 %. Six Return Index ökade 13 % under samma period.

Creades substansvärde per den 31 maj 2019 uppgick till 309 kr per aktie. Den 30 april 2019, uppgick substansvärdet till 321 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 maj 2019 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 juni 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 5 juni 2019, kl. 08.30. 

Ladda ner denna nyhet som PDF