Substansvärde per 2018-11-30

Koncernens avkastning på substansvärdet inklusive återinvesterad utdelning uppgår för perioden till 16 %. Six Return Index ökade 2 % under samma period

Creades substansvärde uppgick till 303 kr per aktie per den 30 november 2018. Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 272 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 november 2018 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 december 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 december 2018 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF