Creades investerar ytterligare i Kaching

Creades AB (publ) (“Creades”) investerar ytterligare upp till 10 Mkr i Kaching AB (”Kaching”). Transaktionen medför en värdeökning av Creades aktiepost om 13 Mkr. Creades post i Kaching värderas därmed till 47 Mkr. Bolaget kommer även att tillföras ytterligare upp till 30 Mkr från såväl nya som existerande ägare.

Kaching har utvecklat en digital och mobil kassalösning (Mobile Point of Sale) baserat på iPad och iPhone. Kaching kommer till att börja med rulla ut sin lösning mot Apple Premium Resellers samt mot större kedjor inom detaljhandeln.

Kaching, som ursprungligen knoppades av från mobilutvecklingsbolaget Dynamo, leds av Mathias Plank som är VD. Teamet består av erfarna seniora utvecklare med erfarenhet från bl.a. Spotify, Skype, Truecaller och Klarna. Bland de största delägarna i Kaching utöver Creades finns grundaren och entreprenören Mathias Plank sedan tidigare även Richard Båge, Rustan Panday och Daniel Soussan som etablerat bl.a. Mediaplanet och Insplanet samt varit delaktiga i uppbyggnaden av Storytel.

Creades VD John Hedberg säger i en kommentar: ”Kaching har en intressant position på en marknad under stark omdaning. Vi är mycket nöjda med bolagets utveckling under vårt ägande och ser god ytterligare potential”.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 21 november 2017
Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2017, klockan 13.30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF