Hög anslutning i Creades inlösenerbjudande

Aktieägarna i Creades har anmält 513.303 aktier för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 98,1 procent

Bakgrund
Årsstämman i Creades den 7 april 2016 beslutade om ett frivilligt inlösenförfarande. En aktie i Creades gav en inlösenrätt. Tjugofem inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Creades i utbyte mot ett kontant vederlag om 308 kronor.

Utfall
Anmälningsperiodens utgång var den 6 maj 2016. Totalt har 513.303 A- aktier (inga B-aktier) i Creades anmälts för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 98,1 procent.

Inlösenaktier samt utbetalning av inlösenvederlag och vederlag till aktieägare som sålt inlösenrätter courtagefritt
Totalt uppgår inlösenvederlaget till 158.097.324 kronor. Inlösenvederlaget kommer att utbetalas efter att beslutet om fondemission och minskning registrerats hos Bolagsverket. Utbetalning beräknas ske den 23 maj 2016.

Utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält courtagefri försäljning av inlösenrätter i erbjudandet skedde den 9 maj 2016.

Aktier och röster i Creades efter inlösenerbjudandets genomförande
Efter inlösenerbjudandets genomförande kommer Creades att ha totalt 12 570 026 aktier, varav 8 304 151 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 730 738,5 röster.

För ytterligare information, kontakta:
Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 9 maj 2016
Creades AB (publ)

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 9 maj 2016 kl 16.00.

Ladda ner denna nyhet som PDF