Creades ingår ett nytt optionsavtal med Avanzas VD Johan Prom

Avanza Holding AB’s (”Avanzas”) 3-åriga incitamentsprogram för anställda stängdes 25 augusti 2017. Då Johan Prom kommer att lämna bolaget i november har istället Creades ingått ett optionsavtal med Johan Prom, som ska löpa fram till november i år då Johan Prom lämnar bolaget. Avtalet har ingåtts på marknadsmässiga villkor och innebär att Creades ställer ut 5 000 köpoptioner i aktier i Avanza Bank Holding AB. Varje option ger rättighet att köpa en Avanzaaktie till ett lösenpris om 354,70 kronor per aktie under perioden 16-30 november 2017. Priset på optionen är fastställt enligt Black & Scholesmodellen och är i linje med Avanzas officiella program, men med kortare löptid och annat lösenpris.

Avanzas näst största ägare Biovestor, som också är störste ägare i Creades, har ingått ett motsvarande optionsavtal med Johan Prom.

Sammanlagt har Johan Prom idag köpt 10 000 köpoptioner i Avanza från Creades och Biovestor.

Johan Proms befintliga optioner, som köptes i november 2016, löper fram till 31 augusti 2017 och kan lösas in till en kurs om 349,29. I praktiken innebär det att Johan Prom under en kort tid äger 20 000 köpoptioner.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 28 augusti 2017
Creades AB (publ)


Informationen lämnades för publicering den 28 augusti, kl  17.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF