Avyttring av ytterligare aktier i Klarna

Anralk Holding AB (”Anralk”) har avyttrat ytterligare aktier i Klarna Holding AB (”Klarna”) till ett värde om 172 Mkr. Creades ekonomiska andel av Anralk uppgår till 41 procent1, motsvarande 71 Mkr i denna transaktion. 

Priset vid transaktionen är bokfört värde, motsvarande priset vid försäljningen som annonserades 30 maj 2013. Anralks kvarvarande ägande efter affären i Klarna motsvarar 2 procent efter full utspädning, värderat till 164 Mkr. Därmed uppgår värdet för Creades kvarvarande indirekta[1] innehav i Klarna till 68 Mkr.

Stockholm den 15 augusti 2013

Stefan Charette

Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 15 augusti 2013 klockan 08.30.


[1] Creades äger 59% av Anralk. Dock har Creades utfäst sig att till Sedarec AB betala 30% av avkastningen på innehavet i Anralk. Detta motsvarar en ekonomisk andel för Creades om 41% i Anralk.

Ladda ner denna nyhet som PDF