Årsredovisningen 2017 offentliggjord

Creades årsredovisning 2017 finns nu att läsa på (http://www.creades.se) Creades hemsida

Creades årsredovisning finns att läsa på följande länk:

http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/ 

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras under vecka 12 till de som anmält sig för fysiskt utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.

Årsstämman äger rum tisdagen den 10 april, klockan 16.00 i Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Stämmohandlingar finns på www.creades.se.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 13 mars 2018

Creades AB (publ)


Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt at offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2018, klockan 11:00. 

Ladda ner denna nyhet som PDF