Årsredovisningen 2016 offentliggjord

Creades årsredovisning 2016 finns nu att läsa på (http://www.creades.se) Creades hemsida

Creades årsredovisning finns att läsa på följande länk:
http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras under vecka 13 till de som anmält sig för fysiskt utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.

Årsstämman äger rum onsdagen den 19 april, klockan 16.00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. Stämmohandlingar finns på www.creades.se.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 21 mars 2017
Creades AB (publ)

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt at offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2017, klockan 15:00.

Ladda ner denna nyhet som PDF