2018

 • Creades avyttrar aktier i Acne Studios

  Creades har ingått avtal om försäljning av hela sitt innehav av aktier i Acne Studios Holding. Köpare är IDG Capital och I.T Group. Försäljningslikviden, inklusive utdelning samt med avdrag för transaktionskostnader, uppgår till SEK 372 mn. Efter denna tr...

 • Substansvärde per 2018-11-30

  Koncernens avkastning på substansvärdet inklusive återinvesterad utdelning uppgår för perioden till 16 %. Six Return Index ökade 2 % under samma period

 • Substansvärde per 2018-10-31

  Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 16 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 3 % under samma period.Creades substansvärde uppgick till 303 kr per aktie per den 31 oktober 2018. Substansvärdet den 31 dec...

 • Substansvärde per 2018-08-31

  Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 11 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 11 % under samma period

 • Substansvärde per 2018-07-31

  Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 9 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 8 % under samma period.Creades substansvärde uppgick till 283 kr per aktie per den 31 juli 2018. Substansvärdet den 31 decembe...

 • Creades avyttrar samtliga aktier i Note AB

  Creades har idag, utanför börs, ingått avtal om försäljning av 3 169 915 aktier i Note AB. Efter denna transaktion har Creades inte något ägande kvar i Note AB. Före transaktionen uppgick Creades innehav till 11 % av totala antalet aktier och röster i Not...

 • Substansvärde per 2018-05-31

  Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 13 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 4 % under samma period

 • Substansvärde per 2018-04-30

  Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 7 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 4 % under samma period