Avyttring aktier i Addnode januari 2020

Creades avyttrade den 17:e januari 2020, via kapitalförsäkring, 460.000 aktier i Addnode, motsvarande 1,4 procent av kapitalet och 1,1 procent av rösterna för Sek 85 mn. Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring är därefter 1.665.242 aktier motsvarande knappt 4,98 procent av kapitalet och 3,9 procent av rösterna i bolaget.


 

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 070 629 2337

Stockholm den 21 januari 2020
Creades AB (publ)

 

Informationen lämnades för publicering den 21 januari 2020, klockan 17:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF