Substansvärde per 2020-11-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med november 2020 uppgår till +53 %. OMXSGI avkastade +13 % under samma period

Creades substansvärde uppgick den 30 november 2020 till 539 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 november 2020 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 3 december 2020

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 december 2020, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF