Creades substansvärde 1 januari - 31 augusti 2022

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-augusti 2022 uppgår till -33,5 %. OMXSGI avkastade -24,6 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 augusti uppgår till 63 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 26 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 96 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2022 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 september 8.30 2022

Ladda ner denna nyhet som PDF