Delårsrapport Creades AB, 1 januari - 31 mars 2022

Utfallet av avkastningen på substansvärdet blev -17 procent för första kvartalet 2022.

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till -17 (+16) procent. OMXSGI avkastade under samma period -14 (+14) procent
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till -15,96 (10,03) för perioden
  • Den tidigare offentliggjorda försäljningen av innehavet i Tink slutfördes i mars
  • Ytterligare investering har gjorts i Instabox
  • Händelse efter balansdagen: I aprils inledning slutfördes den tidigare offentliggjorda försäljningen av innehavet i Pricerunner

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2022 finns i bifogad PDF.
 

Stockholm den 7 april 2022

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2022, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF