Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Ökning av substansvärdet med 13 procent

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +13(+13) procent. Six Return Index avkastade under samma period +21(+4) procent
  • Avkastning på substansvärdet för kvartalet uppgick till +4(+5) procent. Six Return Index avkastade under samma period +7 (+5) procent
  • Resultat kr per aktie uppgick till 38,72(36,48) för perioden och 14,22 (13,58) för kvartalet
  • Utdelning till aktieägarna har lämnats med 14 (14) kronor per aktie
  • Tidigare avtalad avyttring av innehavet i Acne Studios har slutförts
  • 54 % av innehavet i Lindab har avyttrats, motsvarande 425 mkr

Delårsrapport inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2019 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 12 juli 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF