Substansvärde per 2019-11-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 30 november, uppgår till 24 %. Six Return Index ökade 30 % under samma period

Creades substansvärde per den 30 november 2019 uppgick till 352 kr per aktie. Den 31 oktober 2019 uppgick substansvärdet till 336 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 november 2019 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 4 december 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

 

Informationen lämnades för publicering den 4 december 2019, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF