Substansvärde per 2019-04-30

Creades avkastning på substansvärdet uppgår för perioden till 13 %. Six Return Index ökade 21 % under samma period.

Efter lämnad utdelning om 14 kronor per aktie uppgick Creades substansvärde per den 30 april 2019, till 321 kronor per aktie. Den 31 mars 2019, före utdelningen, uppgick substansvärdet också till 321 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2019 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 6 maj 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.


Informationen lämnades för publicering den 6 maj 2019, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF