Delårsrapport Creades AB 1 januari – 30 september 2021

Utfallet för Creades avkastning på substansvärdet blev +35 procent för första halvåret 2021.

  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till +35 (+47) procent. OMXSGI avkastade under samma period +24 (+8) procent
  • För kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till +10 (+21) procent. OMXSGI avkastade för kvartalet +1 (+13) procent
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till 33,70 (16,82) för hela perioden och 7,50 (8,93) för kvartalet, jämförelsesiffrorna har justerats för split 10/1
  • Till följd av en extern transaktion i september uppvärderades innehavet i Pricerunner med SEK 461 mn till SEK 831 mn

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2021 finns i bifogad PDF.
 

Stockholm den 13 oktober 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021, klockan 08:30 CET. 

Ladda ner denna nyhet som PDF