Avyttring av aktier i Proact

Creades AB (publ) (”Creades”) har sålt 100.966 aktier i Proact IT Group AB (publ). Försäljningen gjordes den 25 maj 2012 och Creades har därefter 394.034 aktier motsvarande 4,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Stockholm den 28 maj 2012

Stefan Charette

Verkställande direktör Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette telefon 08 - 412 011 00Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ladda ner denna nyhet som PDF