Haldex

Årlig avkastning sedan 2000:

Haldex är en marknadsledande tillverkare av komponenter för luftbromssystem till lastbilar och släp. Med en global tillverkningsstruktur säljer företaget produkter som ökar säkerheten och köregenskaperna och reducerar miljökostnaderna via egen säljkår och distributörer.

Haldex renodlades under 2011 i och med att bolaget delades i tre delar, då Traction såldes till Borg Warner och Concentric delades ut till aktieägarna. Haldex kan efter renodlingen fokusera på sin kärnverksamhet och därmed utvecklas snabbare. Tillväxten drivs av ökade säkerhetskrav, utveckling på tillväxtmarknaden och nya produkter. Haldex har goda förutsättningar att stärka sitt erbjudande och därmed öka försäljningen inom eftermarknaden, som står för cirka 50 procent av företagets omsättning. Genom att fokusera produktutvecklingen på segment där Haldex har höga marknadsandelar kan bolaget fortsätta att öka sin konkurrenskraft. Det finns dessutom goda möjligheter att kraftigt öka försäljningen inom BRIC-området.

Under 2014 har Creades avyttrat sitt innehav i Haldex och minskat ägandet i Concentric. Omstruktureringen av Haldex-koncernen under Creades/Öresunds ledarskap har sedan inträdet som huvudägare skapat stora värden för Creades och övriga aktieägare. För Creades/Öresund har den årliga avkastningen sedan inträdet 2009 varit över 60% och den totala vinsten har varit ca 1,1 mdr kr, vilket visar värdet av starka huvudägare som är villiga att tydligt ange ett bolags strategiska inriktning och genomföra såväl finansiella som strukturella förändringar.