Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Substansvärdet har under 2015 ökat med 20 procent sedan årsskiftet

•Substansvärdet har ökat med 20 procent. Six Return Index steg 10 procent.
•Ytterligare kapital frigjort från investeringen i Carnegie.
•God finansiell kapacitet för nya investeringar.
•Styrelsen föreslår ett inlösenprogram som motsvarar en direktavkastning på 6 procent. Ingen utdelning föreslås.

Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2015 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 19 januari 2016

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 19 januari 2016, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF