Creades investerar i Mentimeter

Creades har träffat avtal om att förvärva knappt 7 procent av SaaS-bolaget Mentimeter AB (publ) (”Mentimeter” eller ”Bolaget”) för SEK 175 mn i samband med en nyemission i bolaget.

Mentimeter erbjuder en global SaaS-plattform vars syfte är att möjliggöra engagemang från åhörare vid möten och presentationer, t.ex. genom att i realtid fånga in publikens feedback eller åsikter inom specifika frågor och åskådliggöra resultatet som en del av presentationen. Mentimeter erbjuder även en plattform för att producera presentationer och analysera dessa i efterhand. Sammantaget har Mentimeter en helhetslösning för en snabbt växande marknad för mer interaktiva och involverande presentationer.

Mentimeter har sedan starten 2012 haft en mycket fin tillväxt utan någon egentlig extern finansiering. Bolaget har kunnat växa kraftigt med hjälp av plattformens virala egenskaper samt de kassaflöden som genererats från verksamheten. Antalet årliga aktiva mötesledare som använder plattformen uppgår till nästan 3 miljoner och antalet mötesdeltagare som använt tjänsten uppgår till nästan 300 miljoner. Bolagets återkommande intäkter (”ARR”) uppgick till SEK 281 mn i slutet av 2021 innebärande en årlig tillväxt om 86% sedan 2018.

Creades VD John Hedberg kommenterar: ”Vi har följt Mentimeter sedan starten och är mycket imponerade över bolaget och dess grundares tydliga fokus på produkt, företagskultur och kundnöjdhet. Bolaget har bevisat sin affärsmodell på en global marknad och vi ser fram emot att vara en del av den fortsatta resan när bolaget nu avser lägga i nästa växel. Mentimeter har tidigare visat kvaliteten i bolaget genom att driva en snabbt växande verksamhet med underliggande lönsamhet och starka kassaflöden. Detta gör att vi känner oss trygga med att bolaget nu under några år växlar lönsamheten mot ytterligare tillväxt med nytt kapital.”

Mentimeters VD och medgrundare Johnny Warström kommenterar: ”Jag är otroligt glad över förtroendet från Creades. Vi får nu extra muskler och kan genomföra viktiga satsningar och behålla vår globala ledarposition. Vi bygger en produkt för 1 miljard människor och den resan har precis börjat.”
Creades har för avsikt att vara aktiva ägare i Mentimeter genom deltagande i styrelsen.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 070-629 23 37

Stockholm den 23 juni 2022

Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Ladda ner denna nyhet som PDF