Creades substansvärde 1 januari – 30 november 2022

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-november 2022 uppgår till -31,5%. OMXSGI avkastade -20,3 % under samma period.

Creades substansvärde per 30 november uppgår till 64 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 21 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 96 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 november 2022 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 december 2022

Ladda ner denna nyhet som PDF