Mycket hög anslutning i Creades inlösenerbjudande

Aktieägarna i Creades har anmält 1.077.959 aktier för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 99 procent.

Bakgrund

Årsstämman i Creades den 3 mars 2014 beslutade om ett frivilligt inlösenförfarande. En aktie i Creades gav en inlösenrätt. Fjorton inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Creades, i utbyte mot en aktie i Avanza samt 38 kronor kontant.


Utfall

Anmälningsperiodens utgång var den 1 april 2014. Totalt har 1.077.959 aktier (varav 334.125 B-aktier) i Creades anmälts för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 99 procent.


Utbetalning av inlösenvederlag och vederlag till aktieägare som anmält inlösenrätter till courtagefri försäljning

Utbetalning av inlösenvederlaget [1] (i form av aktier i Avanza samt kontanter) beräknas ske den 22 april 2014, efter att beslutet om fondemission och minskning registrerats hos Bolagsverket.

Utbetalning av vederlag till aktieägare som i erbjudandet anmält inlösenrätter till courtagefri försäljning skedde den 2 april 2014.


Aktier och röster i Creades efter inlösenerbjudandets genomförande

Efter inlösenerbjudandets genomförande kommer Creades att ha totalt 14.181.180 aktier, varav 9.915.305
A-aktier (en röst per aktie) och 4.265.875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 10.341.893 röster.

För ytterligare information, kontakta: Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 4 april 2014

Creades AB (publ)

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 4 april 2014 kl 08:30.

[1] Inlösenvederlagets totala storlek var 310 Mkr beräknat per 3 april 2014. Marknadsvärdet på aktierna i Avanza förändras från dag till dag varför värdet av det totala inlösenvederlaget kan komma att förändras fram till dagen för inlösen.

Ladda ner denna nyhet som PDF