Substansvärde per 2018-10-31

Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 16 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 3 % under samma period.

Creades substansvärde uppgick till 303 kr per aktie per den 31 oktober 2018. Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 272 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2018 framgår av tabellen i bifogade PDF.


Stockholm den 5 november 2018


John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 november 2018 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF