Avyttring av aktier i Haldex

Creades har sålt 923 276 aktier i Haldex AB (publ). Creades innehar därefter 1 873 039 aktier motsvarande 4,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Stockholm den 9 maj 2014

Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00


Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Informationen lämnades för publicering den 9 maj 2014 klockan 10:30


Ladda ner denna nyhet som PDF