Omvärdering av Creades innehav i Apotea

På grund av en transaktion i Apotea omvärderas Creades innehav i bolaget till ett värde om 190 Mkr. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 28 februari 2019 uppgick motsvarande värde till 130 Mkr. Antalet aktier Creades äger i Apotea har inte förändrats.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 22 mars 2019
Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars, klockan 15:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF