Creades har ställt ut köpoptioner till ledningspersoner i NOTE AB

Creades har idag ställt ut totalt 577 453 köpoptioner till ledningspersoner i NOTE AB på marknadsmässiga villkor. Varje köpoption ger innehavaren rätt att av Creades köpa en aktie i NOTE AB till ett lösenpris om 17,58 kronor kontant under perioden 25 oktober-8 november 2017. Priset för köpoptionerna har fastställts enligt Black & Scholes-modellen.

Creades, tillsammans med andra större ägare, avser att verka för att ytterligare ett incitamentsprogram, men med längre löptider än de nu utställda köpoptionerna, föreslås till NOTE AB:s årsstämma i april.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 8 februari 2017
Creades AB (publ)


Informationen lämnades för publicering den 8 februari 2017, kl  17.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF