Substansvärde per 2012-11-30

Substansvärdet ökade med 3 procent till 130 kr per aktie.

Per 30 november 2012, uppgick Creades substansvärde till 130 kr per aktie. Detta innebär en ökning med 3 procent[1] sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast rapporterade substansvärde, per 31 oktober 2012, uppgick till 128 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 30 november 2012 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 5 december 2012

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 december 2012 klockan 08:30.


[1] Avkastningen är beräknad utifrån att de 27 509 syntetiskt återköpta egna aktierna vore indragna.

Ladda ner denna nyhet som PDF