Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Substansvärdet har ökat med 21 procent sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet har ökat med 21 procent, Six Return Index steg med 9 procent

  • Nettoförsäljning av aktier i Haldex och Concentric motsvarande 353 Mkr

  • Finansiell flexibilitet för nya investeringar

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2014 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 15 juli 2014

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 15 juli 2014, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF